Quasi Contract in Tagalog

Bilang isang copy editor na may karanasan sa SEO, mahalagang malaman natin kung ano ang tunay na kahulugan ng „quasi contract“ sa wikang Tagalog.

Ang „quasi contract“ ay kilala rin bilang „implied-in-law contract“ o „kontratang nabuo sa batas“. Ito ay isang uri ng kontrata na hindi eksplisit na pinag-usapan o sinulat ng dalawang panig, ngunit binuo dahil sa isang pangangailangan ng hustisya.

Sa Filipino, ang „quasi contract“ ay kadalasang tinatawag na „kontratang di-eksplisito“ dahil hindi ito nai-explicit na pinag-usapan ng dalawang panig.

Halimbawa ng isang „quasi contract“ ay ang pagbabayad ng isang tao sa isang vendor ng pagkain matapos niyang nakakita ng pera na iniwan ng ibang tao sa lamesa. Kahit na walang kasunduan sa pagitan ng tao at ng vendor, ang tao ay dapat magbayad dahil ito ay isang pangangailangan ng katarungan.

Sa kabilang banda, ang mga tunay na kontrata ay ang mga kasunduan na eksplisit na pinag-usapan ng dalawang panig at mayroon silang napagkasunduang mga kondisyon at mga obligasyon.

Ang pagsasaalang-alang ng „quasi contract“ ay mahalaga sa mga kaso ng ligal na pagtutol sa pagitan ng dalawang panig. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga ebidensya ng mga aksyon na hindi eksplisit na nakasaad sa kontrata, maaring makakuha ng kahalagahan ang isang panig sa kasong ito.

Sa pagkakaroon ng mga kontrata, ito ay mahalaga upang maging malinaw ang panig ng bawat parte at maiwasan ang anumang uri ng pagkakamali sa pagpapakilala ng mga kondisyon ng kasunduan. Sa katunayan, maaaring maiwasan ang mga ganitong gusot sa pagpapakilala ng kontrata sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng „quasi contract“.

Sa pagtitipon ng anumang uri ng kasunduan, mahalaga na magkaintindihan ang dalawang panig sa lahat ng mga kondisyon ng kontrata upang maiwasan ang anumang uri ng pagkakamali o mga gusot sa mga kasunduang ito.

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.